Kariéra

Voľná pracovná pozícia:

Referent všeobecného účtovníctva

Náplň práce:  

- spracovanie, účtovanie  dokladov všetkých druhov

- spracovanie štatistických výkazov spoločnosti

- evidencia, kontrola, predkontácia a zaúčtovanie došlých faktúr

- zabezpečenie obehu dodávateľských faktúr

- párovanie  dodávateľského saldokonta, odsúhlasenie zostatkov

- archivácia účtovných dokladov

- spolupráca pri tvorbe a aktualizácií smerníc

- inventarizácia a závierkové operácie

- práce vykonáva pod dohľadom hlavného účtovníka

Mzda:  750 € + výkonnostná odmena do výšky 25%

Požadujeme:-

- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

- prax v oblasti administratívy 2 roky

- prax v oblasti účtovníctva výhodou

- počítačové zručnosti – hlavne Excel, Word, Outlook, vítaná tiež prax Softip, MS SharePoint

- samostatnosť, zodpovednosť a flexibilitu

 

Predpokladaný termín nástupu: 
 ihneď

 

 
Kontaktná osoba: 
 Ing. Katarína Babilonská - manažér ľudských zdrojov a miezd
 
Telefón: 
 055/ 6007129

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom môžete zasielať elektronicky na emailové adresy teho@teho.sk alebo sekretariat@teho.sk, prípadne poštou na adresu spoločnosti.

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.