Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 18.09.2020 stravné lístky 9/2020 202001909 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 11,684.05€
Faktúra 18.09.2020 vodné stočné 8/2020 ČH 202001935 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 1,013.42€
Faktúra 18.09.2020 deratizácia -likv. hlodavcov 202001941 DERATEX-EKO - Daniel Repka 144.00€
Faktúra 18.09.2020 čistenie výmenníka OST 2131 202001942 OK - STAY s.r.o. 1,923.86€
Faktúra 18.09.2020 čistenie výmenníka OST 2154 202001943 OK - STAY s.r.o. 1,939.82€
Faktúra 18.09.2020 čistenie výmenníka OST 2132 202001944 OK - STAY s.r.o. 1,873.70€
Faktúra 18.09.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1112 202001945 STAVTERM, s.r.o. 19,967.00€
Faktúra 18.09.2020 odborná príprava obsluhy kotlov 202001946 SKA-vzdelávací servis 47.00€
Faktúra 18.09.2020 havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca 202001947 MOLIP s.r.o. 1,499.16€
Faktúra 18.09.2020 havária SVR 991, Železiarenská 2, Šaca 202001948 MOLIP s.r.o. 1,497.49€
Faktúra 18.09.2020 havária SVR 512, Miškovecká 21 202001950 MOLIP s.r.o. 3,493.20€
Faktúra 18.09.2020 havária SVR 2132, Benádova 7 202001951 MOLIP s.r.o. 3,488.30€
Faktúra 18.09.2020 havária SVR 2223, Bukureštská 202001952 MOLIP s.r.o. 8,496.16€
Faktúra 18.09.2020 kamenino HDK FR 32/63 202001953 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 320.46€
Faktúra 18.09.2020 sezónne uprat.plav.ČH 08/2020 202001956 TOPPRO s.r.o. 4,412.54€
Faktúra 18.09.2020 sezónne uprat.plav.MP 08/2020 202001957 TOPPRO s.r.o. 4,329.49€
Faktúra 18.09.2020 nabíjačka, akumulátor 202001958 Hilti Slovakia spol.s.r.o. 321.55€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001959 AQUA PLAST SK s.r.o. 395.88€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001960 REMESPLUS Industry s.r.o. 121.20€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001961 MARTEL ENERGO s.r.o. 435.24€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001962 MARTEL ENERGO s.r.o. 433.92€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001963 MARTEL ENERGO s.r.o. 718.56€
Faktúra 18.09.2020 materiál 202001964 ARPOS, spol. s.r.o. 378.94€
Faktúra 18.09.2020 toner 202001965 TROLKA Natália Ulanovská 371.28€
Faktúra 18.09.2020 VPLS 8/2020 202001966 ANTIK Telecom s.r.o. 1,379.76€
Faktúra 18.09.2020 paušal + služby 8/2020 202001967 AUTOCONT s.r.o. 771.12€
Faktúra 18.09.2020 chémia , 24ks/sudok, MP 202002031 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 1,082.59€
Faktúra 17.09.2020 vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 202001838 Delta Online spol. s r.o., 72.00€
Faktúra 17.09.2020 materiál 202001889 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 82.21€
Faktúra 17.09.2020 anténa, diagnostika zariadenia 202001931 PeHri s. r. o. 138.00€
Faktúra 17.09.2020 teplo 8/2020 OST 991 202001933 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 27,174.86€
Faktúra 17.09.2020 servisná podpora TEDIS 202001936 IPECON, s.r.o. 2,400.00€
Faktúra 17.09.2020 servisné práce 202001937 IPECON, s.r.o. 705.00€
Faktúra 17.09.2020 ročný servis plynových kotlov 202001939 THERM-Š.Tribula 5,501.65€
Faktúra 17.09.2020 plyn 8/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého 202001954 innogy Slovensko s.r.o. 10,922.36€
Faktúra 17.09.2020 plyn 8/20- Herlianska, Zborovská 202002027 innogy Slovensko s.r.o. 1,146.40€
Faktúra 17.09.2020 plyn 8/20- Hellova 2 202002028 innogy Slovensko s.r.o. 9.58€
Faktúra 17.09.2020 plyn 8/2020-Mäsiarska 202002029 innogy Slovensko s.r.o. 14.83€
Faktúra 17.09.2020 plyn 8/20-Masarykova,Komenského 202002030 innogy Slovensko s.r.o. 492.96€
Faktúra 16.09.2020 spravodajca pre mzdové účtovníčky 202002002 VERLAG DASHOFER 195.60€
Faktúra 16.09.2020 prenájom konc.zar. 8/2020 202001980 Orange Slovensko, a.s. 408.60€
Faktúra 16.09.2020 chémia , 2ks/sudok, ČH 202001927 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 517.63€
Faktúra 16.09.2020 chémia , 6ks/sudok, MP 202001926 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 278.21€
Faktúra 16.09.2020 materiál 202001919 ARPOS, spol. s.r.o. 738.26€
Faktúra 16.09.2020 materiál 202001918 Konex spol. s r.o. 28.85€
Faktúra 16.09.2020 paušálne služby PROFIT 08/2020 202001917 SOFTIP, a.s. 298.74€
Faktúra 16.09.2020 vytýčenie Miškovecká 202001847 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 51.60€
Faktúra 16.09.2020 výmena časti HV prípojky Š 10070 Toryská 202001819 BS Košice, s.r.o. 66,950.00€
Faktúra 11.09.2020 OOPP 202001798 GoBaKo, s.r.o. 63.79€
Faktúra 11.09.2020 vyjad. k exis. podz.sietí SVR 2142, Postupimská 35 202001820 Delta Online spol. s r.o., 72.00€