Zverejňované dokumenty

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

Typ Dátum zverejneniaikona zoradenia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa Cena s DPH
Faktúra 23.07.2019 oprava strešnej krytiny 201901619 INVY trade, s.r.o. 17,530.13€
Faktúra 23.07.2019 spotreba plynu Mäsiarska 201901602 innogy Slovensko s.r.o. 14.83€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia ČH 201901582 Východoslovenská energ. a.s. 4,083.37€
Faktúra 23.07.2019 zasklenie dverí ČH 201901579 Sklenárstvo K R U T Á K 24.00€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia 201901574 Východoslovenská energ. a.s. 7,931.50€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia 201901573 Východoslovenská energ. a.s. 3,313.86€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia 201901572 Východoslovenská energ. a.s. 24,421.70€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia 201901571 Východoslovenská energ. a.s. 337.40€
Faktúra 23.07.2019 elektrická energia 201901570 Východoslovenská energ. a.s. 3,671.47€
Faktúra 23.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901555 Wilseko s.r.o. 1,544.04€
Faktúra 23.07.2019 chemické čistenie TTZ 201901554 Wilseko s.r.o. 1,544.04€
Faktúra 23.07.2019 alikvótna časť za poistenie nehnuteľnosti 201901550 JUDr. L. Šebök_315H 108.38€
Faktúra 23.07.2019 teplo OST 2695 201901535 Tepláreň Košice,_120H 1,150.49€
Faktúra 23.07.2019 teplo ČH 201901534 Tepláreň Košice,_120H 6,062.36€
Faktúra 23.07.2019 vodné a stočné Južné nábrežie - haly 201901529 Bytový podnik MK_10H 757.28€
Faktúra 23.07.2019 chlornan sodný, kyselina sírová ČH 201901518 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 1,167.41€
Faktúra 23.07.2019 chlórnan sodný MP 201901516 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 905.04€
Faktúra 23.07.2019 oprava strechy OST 2611 201901508 INVY trade, s.r.o. 5,317.61€
Faktúra 23.07.2019 vytýčenie telek.ved. -Ružová 201901413 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 54.00€
Faktúra 23.07.2019 vyjadrenie k exist.podz.ved.-hav.SVR 1709 201901382 Delta Online spol. s r.o., 72.00€
Faktúra 23.07.2019 kancelárske potreby 201901366 PAPIER SERVIS, s.r.o 65.21€
Faktúra 23.07.2019 vyjadrenie ku exist.telek.zar.-OST 1709 201901305 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 13.90€
Faktúra 22.07.2019 teplo 6/2019 201901536 Tepláreň Košice,_120H 2,117,969.86€
Faktúra 22.07.2019 ZFD k prijatej platbe 6/2019 201901481 Tepláreň Košice,_120H 187,318.83€
Faktúra 22.07.2019 kolieska s gumovou obručou 201901226 Kancelárske stoličky.com s.r.o 25.10€
Faktúra 22.07.2019 denný záz.o výk.voz. 201901629 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 22.86€
Faktúra 22.07.2019 prevodník 201901524 AutoCont SK a.s. 240.00€
Faktúra 22.07.2019 impulzné potrubie 201901525 MARTEL ENERGO s.r.o. 166.32€
Faktúra 22.07.2019 zhromažďovanie a triedenie odpadu 201901537 KOSIT a.s. Rastslavova_219H 274.75€
Faktúra 22.07.2019 kontrola a nastavenie ventilov 201901542 MRAZ-TECH SLOVAKIA, s.r.o. 1,240.80€
Faktúra 22.07.2019 posúvač 201901552 ARPOS, spol. s.r.o. 224.88€
Faktúra 22.07.2019 guľový kohút, nátrubok varný 201901553 ARPOS, spol. s.r.o. 532.30€
Faktúra 22.07.2019 meteorologické informácie 201901556 Slov.hydrometeorologický ústav 349.30€
Faktúra 22.07.2019 spotreba plynu 201901558 innogy Slovensko s.r.o. 12,739.21€
Faktúra 22.07.2019 flexipan 201901562 AQUA PLAST SK s.r.o. 237.00€
Faktúra 19.07.2019 mobil Honor -Matta 201901279 Orange Slovensko, a.s. 148.50€
Faktúra 19.07.2019 odborné prehliadky plynových zar. 201901497 GASKOR s.r.o. 1,860.00€
Faktúra 19.07.2019 havarijná výmena rozvodov OST 564 201901507 DUCI s.r.o. 127,492.63€
Faktúra 19.07.2019 TEMASIL 201901521 REMESPLUS, s.r.o. 262.32€
Faktúra 19.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901526 TZB - komplet, s.r.o. 7,655.76€
Faktúra 19.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901527 TZB - komplet, s.r.o. 6,867.84€
Faktúra 19.07.2019 odborné prehliadky tlakových nádob 201901528 TZB - komplet, s.r.o. 5,880.00€
Faktúra 19.07.2019 kalorimetrické počítadlo 201901543 MENERT spol.s r.o. 75,931.56€
Faktúra 19.07.2019 optická hlava s USB pripojením 201901544 MENERT spol.s r.o. 193.60€
Faktúra 18.07.2019 overenie Alkotest 201901370 Dräger Slovensko, s.r.o. 316.80€
Faktúra 18.07.2019 kotúče dľa obj. 201901384 GoBaKo, s.r.o. 160.80€
Faktúra 18.07.2019 plomba olovená 201901386 GoBaKo, s.r.o. 128.40€
Faktúra 18.07.2019 elektro mat. dľa obj. 201901467 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 1,529.98€
Faktúra 18.07.2019 deratizácia plav.MP a ČH 201901471 Daniel Repka - DERATEX-EKO 120.00€
Faktúra 18.07.2019 PHM 6/2019 201901522 OMV Slovensko s.r.o. 4,104.63€