Aktuality

TLAČOVÁ SPRÁVA- Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov

Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov na sídlisku  Nad jazerom zabráni únikom tepla

V týchto dňoch sa v MČ Košice – sídlisko Nad jazerom začala najväčšia energetická investícia, realizovaná na území mesta za posledných 20 rokov. Hlavným dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov v danej lokalite. S doterajším nevyhovujúcim technickým stavom tepelných zariadení súviseli aj veľké tepelné straty.

OZNAM o zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky

Na základe oznámenia  nášho dodávateľa tepla - spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) dochádza k zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky časti 5.

OZNAM- Celosystémová odstávka tepla

V dňoch 19.6.- 21.6.2012 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s.

OZNAM- Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dodávka ÚK zostáva prerušená do 31.5.2012.

V dňoch 22.5.-25.5.2012 bude dodávka ÚK prerušená.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

.

TLAČOVÁ SPRÁVA- Ceny tepla 2012

TEHO UŽ OBDRŽALO CENOVÉ ROZHODNUTIE OD ÚRSO

 

Košice, 17.02.2012 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) už má k dispozícii od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutie o výške cien tepla na rok 2012.

,,Naša spoločnosť obdržala svoje cenové rozhodnutie na rok 2012.

TLAČOVÁ SPRÁVA - Cenové rozhodnutie

TEHO ZATIAĽ NEOBDRŽALO CENOVÉ ROZHODNUTIE

Košice, 01.02.2012 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) zatiaľ nemá určenú výšku svojich cien tepla na rok 2012.

Spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO), a.s. včera (31.01.2012) zverejnila navýšenie cien tepla odobrených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). ÚRSO spoločnosti Tepláreň Košice, a.s.

OZNAM - PORUCHA TEKO - Dargovských hrdinov

Oznam dodávateľa tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a.s.:
Vo štvrtok 19. 1. 2012 v čase od 8.00 do cca 15.00 hod. bude z dôvodu opravy poruchy na primárnom rozvode, prevádzkovaným spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s., na Postupimskej ulici v Košiciach prerušená dodávka tepla pre odovzdávacie stanice tepla (OST) 21510, 21520, 21530 a 21540. Z uvedených OST sú teplom napájané ulice Povstania českého ľudu, Dvorkinova, Mauerova a Clementisova.

OZNAM- havarijná odstávka TEKO a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 23.11.2011 bude odstávka ÚK a teplej úžitkovej vody na uliciach:
Michalovská 19, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 50/A, 50/C
Trebišovská 1, 11-MŠ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13
Humenská 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Michalovská 13, 15, 17
Rožňavská 15, 17
Rožňavská 1, 10-ĽŠU, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Dôvodom je havarijná odstávka primárneho média zo strany TEKO a.s. .

OZNAM - havarijná odstávka TEKO a.s. - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že  dňa 9.11.2011 o  22:00 hod.

OZNAM - Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004  o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa a  po vyhodnotení  priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja pristupuje k nasledovnému režimu dodávky ÚK:

Od dňa 5.11.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia až do odvolania.