Aktuality

OZNAM- Celosystémová odstávka

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 18.06.- 20.06.2013 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody.

OZNAM- Režim dodávky ÚK- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 29.5.2013 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

Dňa 30.5.2013 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Dňa 31.5.2013 bude dodávka ÚK odstavená od 7:00 hod.

OZNAM - havarijná odstávka TEKO a.s.

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 20.12.2012 od 09:00 hod.

OZNAM -Havarijná odstávka VVS, a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 28.11.2012 od 10:00 hod. bude odstávka teplej úžitkovej vody na  sídlisku Nad Jazerom a v  časti Košice -Juh.

Dôvodom sú havarijné opravy zo strany VVS, a.s.

Predpokladaný čas odstávky je do 16:00 hod.

OZNAM - Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Od dňa 30.10.2012 bude dodávka ÚK až do odvolania bez prerušenia.

V dňoch 25.10. - 29.10.2012 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

O zmenách režimu Vás bude priebežne informovať na našej stránke.

OZNAM- havarijná odstávka TEKO a.s.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 2.7.2012 od 7:00 hod. bude  odstávka  teplej úžitkovej vody na uliciach:

Uherová 1, 11-ZUŠ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Markušova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Gudernova 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
Kežmarská 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46-MŠ
Gudernová 1, 2, 4
Trieda SNP 74, 76, 78- DRS, 80, 82, 84-DRS
Šafárikova trieda 1, 11-DRS, 13, 15, 17-DRS, 3, 5- DRS, 7, 9
Šafárikova trieda 19, 21
Nešp

TLAČOVÁ SPRÁVA- Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov

Veľká rekonštrukcia tepelných rozvodov na sídlisku  Nad jazerom zabráni únikom tepla

V týchto dňoch sa v MČ Košice – sídlisko Nad jazerom začala najväčšia energetická investícia, realizovaná na území mesta za posledných 20 rokov. Hlavným dôvodom je nevyhnutná rekonštrukcia primárnych rozvodov, odovzdávacích staníc tepla a sekundárnych rozvodov v danej lokalite. S doterajším nevyhovujúcim technickým stavom tepelných zariadení súviseli aj veľké tepelné straty.

OZNAM o zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky

Na základe oznámenia  nášho dodávateľa tepla - spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s. (TEKO) dochádza k zmene termínu ukončenia plánovanej odstávky časti 5.

OZNAM- Celosystémová odstávka tepla

V dňoch 19.6.- 21.6.2012 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s.

OZNAM- Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dodávka ÚK zostáva prerušená do 31.5.2012.

V dňoch 22.5.-25.5.2012 bude dodávka ÚK prerušená.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

.