Aktuality

Byty na Golianovej ul.č.33 - Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Košice, že na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk bola dňa 18.1.2011 zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o pridelenie bytov na Golianovej ul. č. 33.

Cena tepla pre rok 2011

Na základe oznámenia (dňa 18.1.2011) o fakturovaných cenách nakupovaného tepla od  spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto  TEHO na Magistráte mesta Košice bude  dočasne zatvorené do 31.1.2011, z dôvodu obsadenia pracoviska č.7 oddelením správy daní MMK  .

Zatiaľ Vás radi privítame  v sídle našej spoločnosti na Komenského ul. 7  v Košiciach, kde bude otvorené Kontaktné miesto od 3.1. 2011.

Za porozumenie ďakujeme.

Úspešný kontrolný audit spoločnosti

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice dňa 29. novembra 2010 úspešne absolvovala prvý kontrolný audit, uskutočnený spoločnosťou SGS Slovakia s.r.o.

Audítori na základe výsledkov skonštatovali, že spoločnosť má zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém (IMS) podľa noriem ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 a smerníc OHSAS 18001:2007.

Režim dodávky tepla pre ÚK

Na základe predpokladaného vývoja počasia  bude režim dodávky ÚK od 30.10.2010  realizovaný bez prerušenia do odvolania.

Dispečing TEHO

Spoločne pre Jazero

Spoločnosti TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) a Tepláreň Košice, a.s.

Košický žurnál - noviny európskeho hlavného mesta kultúry

Tlačová správa

Prvé číslo Košického žurnálu už túto sobotu

V priebehu tohto mesiaca sa k mnohým mestám a obciam Slovenska, ktoré vydávajú svoje noviny, pridajú aj Košice. Košický žurnál – noviny európskeho hlavného mesta kultúry 2013, si vo svojich poštových schránkach nájdu občania mesta po prvýkrát túto sobotu, 18. septembra.

Dôvody pre vytvorenie mesačníka, ktorý by mal vychádzať v náklade 60000 kusov symbolicky vystihuje podtitul „noviny európskeho hlavného mesta kultúry“.

Košický deň kvetov

Aj naša spoločnosť patrila medzi tých, ktorí sa dňa 7.9.2010 zúčastnili Košického dňa kvetov.

Na pietnej slávnosti TEHO vzdalo úctu obetiam a pozostalými všetkých tragédií, ktoré postihli mesto Košice.

Pred Urbanovou vežou sme kvetinovým darom vzdali úctu pamiatke našim občanom, ktorí 7.9.2008 havarovali  pri meste Gospič v Chorvátsku.

Ukončená sezóna na Mestskej plavárni

Z dôvodu nepriaznivého vývinu počasia TEHO oficiálne dňom 6.9.2010 ukončilo sezónu na Mestskej plavárni.

Areál plavárne je uzatvorený, bazény a ihriská sa pripravujú na zazimovanie.

Naša plaváreň začala sezónu tradične ako prvá v meste. Do dnešného dňa u nás oddychovalo cca 46 000 návštevníkov.

Kontaktné miesto na Magistáte mesta Košice od 6.9.2010

Aby sme boli čo najbližšie k občanom, rozhodli sme sa od 6.9.2010 zriadiť KONTAKTNÉ MIESTO spoločnosti TEHO na prízemí budovy Magistrátu mesta Košice.

Nájdete nás tu v pondelok od 8:00 do 15:30 hod., stredu od 8:00 do 18:00 hod a v piatok od 8:00 do 14:30 hod.

Bližšie informácie nájdete v sekcii O Nás - Kontaktné miesto.