Aktuality

Mestská plaváreň otvorená do 15.9.2010

Mestská plaváreň bude v prevádzke do 15.septembra 2010.

Otvorená bude, podľa počasia, v čase od 9:00 hod. do 18:00 hod.

Ceny lístkov sú od 2.9.2010 pre všetkých návštevníkov v hodnote 2,5 €, po 15:00 hod. je vstup za 2 €.

Neváhajte a využite posledné teplé dni na relax a oddych!

Plážový futbal na Mestskej plavárni v Košiciach

0. ročník o pohár riaditeľa TEHO v plážovom futbale

 

Dňa 5.8.2010 sa uskutočnil 0. ročnik o pohár riaditeľa TEHO v plážovom futbale na Mestskej plavárni v Košiciach.

Mestská plaváreň - 19.6.2010 ZATVORENÁ!!!!

Oznamujeme cteným návštevníkom Mestskej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach, že dňa 19.6.2010 bude z dôvodu konania akcie plaváreň pre verejnosť ZATVORENÁ.

Dňa 20.6.2010 sú priestory Mestskej plavárne k dispozícii pre všetkých návštevníkov.
Tešíme sa na Vás.

Celosystémová odstávka tepla 22.6.2010 - 24.6.2010

Od 22.6.2010 do 24.6.2010 do 24:00 hod je v celom meste celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Je nevyhnutná, opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke, a zároveň boli zaslané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.

O celosystémovej odstávke boli informácie uvedené aj v médiách, napr. Košický Večer, Rádio Košice.

Otvorenie Mestskej plavárne

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré je prevádzkovateľom Mestskej plavárne na Rumanovej ul. v Košiciach oznamuje všetkým Košičanom, že plaváreň je otvorená od dňa 5.6.2010.

Plavecký bazén s teplotou vody 21 °C a detský bazén nepravidelného tvaru, ktorého teplota vody je až 26 °C je pripravený pre všetkých, ktorí chcú relaxovať a oddychovať v príjemnom prostredí.

Ceny tepla

Maximálna cena tepla od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 bola pre našu spoločnosť určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0166/2010/T zo dňa 21. 12. 2009. (viď Cena tepla v roku 2010)

Ceny tepla, ktoré budú fakturované našim odberateľom budú v prípade zmien (zníženia) fakturovanej ceny tepla našim dodávateľom úmerne znížené.

RACIONALIZÁCIA TEPELNÝCH OKRUHOV - sídlisko Nad jazerom

RACIONALIZÁCIA TEPELNÝCH OKRUHOV - sídlisko Nad jazerom
V rámci stratégie našej spoločnosti, v snahe vychádzať v čo najvyššej miere potrebám zákazníka, prinášame Vám projekt ekologického a energeticky úsporného maximálneho využitia tepelnej a elektrickej energie vloženej do transformácie tepla.
Cieľom projektu je náhrada súčasného parného systému na sídlisku Nad jazerom novými horúcovodnými rozvodmi tepla a modernými kompaktnými odovzdávacími stanicami tepla.

Viac informácií Vám poskytneme na tel. číslach:

PONUKA na REKLAMU

Tepelné hospodárstvo s.r.o. Košice ponúka na prenájom reklamné plochy v areáli letného kúpaliska „Mestská plaváreň“ ul. Rumanová, Košice pre umiestnenie Vašej reklamy.

Viac informácií na tel.č. 055 / 6007 114 ,6007 149

OZNAM - ospravedlnenie

Dňa 10.1.2010 od 4:00 hod. do 11:30 hod. zaznamenala naša spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice výpadok elektrickej energie zo strany VSE a.s. Košice, ktorý spôsobil obmedzenie dodávky tepla pre ústredné kúrenie a teplú vodu pre našich odberateľov na ulici Jakobyho 3-13 a 2-16, Tyršovom nábreží 2,3,4,5,6,7,8,9,10 a na ulici Slovenskej jednoty 36-48.

Obyvateľom týchto ulíc sa za vzniknuté problémy nespôsobené našou spoločnosťou ospravedlňujeme.

Informačný bulletin 2009

Naša spoločnosť vydala Informačný bulletin 2009,
v ktorom Vám ponúkame informácie o nás, o našich poskytovaných službách v oblasti tepelnej energetiky a základné informácie o štruktúre a spôsobe výpočtu konečnej ceny tepla.

Bulletin je dostupný v sídle našej spoločnosti na Komenského ulici č. 7.

V prípade záujmu Vám bulletin bezplatne zašleme.