Aktuality

Zahájenie letnej sezóny na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 03.06.2011 zaháji prevádzku Mestskej plavárne na Rumanovej ulici pre letnú sezónu 2011.

,,Sme radi, že po niekoľkých týždňoch usilovných príprav môžeme spustiť letnú sezónu na Mestskej plavárni ešte v skoršom termíne ako po uplynulé roky, čím budú mať občania nášho mesta k dispozícii prvé otvorené kúpalisko v Košiciach v tejto sezóne“ - skonštatoval Juraj Slafkovský, konateľ TEHO.

,,Nové nátery a opravy bazénov, údržba trávnikov, ale aj výmena starých

Ukončenie vykurovacieho obdobia 2010/2011

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ukončila vykurovacie obdobie 2010/2011 v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vykurovacia sezóna sa začala 8.9.2010, skôr ako v sezóne 2009/2010, nakoľko prišlo ku nečakanému ochladeniu a splneniu podmienok, pri ktorých musí dodávateľ (TEHO) začať s dodávkou tepla. To sa odzrkadlilo aj v počte vykurovacích dní, ktorých bolo v práve ukončenej sezóne 232.

OZNAM - PRERUŠENIE DODÁVKY TÚV - havária TEKO

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje svojim odberateľom, že dnes o 4:00 hod.

OZNAM - Prerušenie dodávky TÚV

Košice 23. mája 2011 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dnes o 14:00 hod. došlo ku výpadku dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV) na Miškoveckej ulici č.14-19 na sídlisku Železníky.

Dôvodom je havária na rozvodoch vody zapríčinená dodávateľom - Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s. Košice. Predpokladaný termín ukončenia prác na havárií je podľa VVS a.s. približne dnes o 19:00 hod.
V prípade zmeny v režime dodávky TÚV bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu či oznamom v médiách.

OZNAM- Prerušenie dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004  o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k prerušeniu dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov od 11.05.2011, a to po vyhodnotení  priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

V prípade zmeny v režime dodávky ústredného kúrenia bude TEHO operatívne informovať prostredníct

OZNAM - Obnovenie dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k obnoveniu dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov od 02.05.2011 od 17:00 hod., a to po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

Dňa 10.5.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod.

OZNAM - Prerušenie dodávky ústredného kúrenia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k prerušeniu dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov od 26.4.2011, a to po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

V prípade zmeny v režime dodávky ústredného kúrenia bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu TEHO, či oznamom v médiách.

OZNAM - Režim dodávky ÚK- aktualizácia

Na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky nasledovný:

V  dňoch 22. -  26.04.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

 

V dňoch 19. - 21.4.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice bude dňa 18.3.2011 (piatok) z technických príčin zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM TEKO: OPRAVA POTRUBIA

V stredu 2. marca 2011 bude spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať opravu potrubia na Postupimskej a Maurerovej ulici v Košiciach. Odberatelia na uvedených uliciach budú mať v čase od 7.00 do 19.00 hod. dočasné obmedzenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť pri plánovaní tejto opravy zohľadnila vonkajšie teploty v Košiciach, ktoré sú avizované v rozmedzí 6 až 8 °C. Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody budú obnovené okamžite po sprevádzkovaní potrubí.