Aktuality

OZNAM - Prerušenie dodávky ústredného kúrenia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004 o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, pristupuje k prerušeniu dodávky ústredného kúrenia pre odberateľov od 26.4.2011, a to po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja.

V prípade zmeny v režime dodávky ústredného kúrenia bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu TEHO, či oznamom v médiách.

OZNAM - Režim dodávky ÚK- aktualizácia

Na základe predpokladaného vývoja počasia bude režim dodávky nasledovný:

V  dňoch 22. -  26.04.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

 

V dňoch 19. - 21.4.2011 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

Kontaktné miesto - OZNAM

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice bude dňa 18.3.2011 (piatok) z technických príčin zatvorené.

Za pochopenie ďakujeme.

OZNAM TEKO: OPRAVA POTRUBIA

V stredu 2. marca 2011 bude spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. vykonávať opravu potrubia na Postupimskej a Maurerovej ulici v Košiciach. Odberatelia na uvedených uliciach budú mať v čase od 7.00 do 19.00 hod. dočasné obmedzenie dodávok tepla a teplej úžitkovej vody. Spoločnosť pri plánovaní tejto opravy zohľadnila vonkajšie teploty v Košiciach, ktoré sú avizované v rozmedzí 6 až 8 °C. Dodávky tepla a teplej úžitkovej vody budú obnovené okamžite po sprevádzkovaní potrubí.

OZNAM TEKO: OPRAVA UKONČENÁ

Košice 23. februára 2011 – Spoločnosť Tepláreň Košice, a. s. o 19,00 hod. začala s postupným obnovovaním dodávok tepla a teplej úžitkovej vody pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach.

Doplňujúce informácie:

OZNAM TEKO: ĎALŠIE DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

Košice 23. februára 2011 – Po ukončení včerajšej opravy na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. začala spoločnosť vo večerných hodinách obnovovať dodávky tepla pre ulice Dvorkinova, Clementisova, Povstanie českého ľudu a Maurerova v Košiciach. Následne však Tepláreň Košice, a. s. zaznamenala ďalšiu netesnosť na Maurerovej ulici. Z tohto dôvodu spoločnosť musela pozastaviť obnovovanie dodávok tepla a vzhľadom na vonkajšie mínusové teploty pristúpila ku provizórnemu riešeniu.

OZNAM TEKO: DOČASNÉ OBMEDZENIE DODÁVOK TEPLA

V pondelok 21. februára 2011 približne o 20.00 hod. došlo na Postupimskej ulici v Košiciach na rozvodoch Tepláreň Košice, a. s. (TEKO) ku vzniku netesností. Z tohto dôvodu spoločnosť dočasne prerušila dodávky tepla pre zákazníkov TEKO na košických sídliskách Ťahanovce a Dargovských hrdinov. Zamestnanci spoločnosti po lokalizácii poruchy a vyvretí poruchového úseku začali o 22:30 hod. pracovať na obnovení dodávok tepla pre uvedené sídliská. Dodávky tepla boli obnovené pre väčšinu ulíc približne o 02:15 hod. (22. februára 2011).

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice

Kontaktné miesto na Magistráte mesta Košice je opäť k dispozícií všetkým občanom mesta, v úradných hodinách:

Pondelok: 8:00 - 12:00  12:30 - 15:30 hod.

Streda:      8:00 - 12:00   12:30 - 18:00 hod.

Piatok.       8:00 - 12:00   12:30 - 14:30 hod.

 

Telef. kontakt: 055 / 6419389, 0917 457 678

Viac:  http://www.teho.sk/o-nas/kontaktne-miesto

Byty na Golianovej ul.č.33 - Oznam

Oznamujeme obyvateľom mesta Košice, že na webovej stránke mesta Košice www.kosice.sk bola dňa 18.1.2011 zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o pridelenie bytov na Golianovej ul. č. 33.

Cena tepla pre rok 2011

Na základe oznámenia (dňa 18.1.2011) o fakturovaných cenách nakupovaného tepla od  spoločnosti  Tepláreň Košice, a.s.