Obchodná verejná súťaž na "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom"

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž na  "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach  v MČ Košice - Nad Jazerom", predmetom ktorej je prenechanie do dočasného odplatného užívania priestory v OST na 20 rokov.,

  1. OST č. 112, Sputniková,    súp.č. 2722,
  2. OST č. 111, Gagarinovo námestie,  súp. č. 2728,
  3. OST č. 201, Bukovecká,  súp. č. 2720,
  4. OST č. 205, Irkutská,       súp. č. 2727.

Viac v sekcii Verejnosť - Podnájom nebytových priestorov v OST  - Nad Jazerom.