OZNAM - režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

- odo dňa 04.10.2021  - dodávka ÚK bez prerušenia do odvolania.

 

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.