Oznam - zatvorenie mestských kúpalísk

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ako správca kúpaliska  Mestská plaváreň  a legendárneho kúpaliska Červená hviezda oznamuje, že dňa 30.8.2021 sme  ukončili prevádzku kúpalísk vzhľadom na aktuálne počasie, ale aj na zhoršujúcu sa situáciu s COVID-19.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás v priebehu sezóny navštívili a tešíme sa na Vás o rok.

Viac aktuálnych informácií nájdete na stránkach jednotlivých kúpalísk - www.kupaliskorumanova.sk www.cervenahviezda.sk.