Podnájom nebytových priestorov OST 202 - Bukovecká ul.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje obchodnú  verejnú súťaž  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacej stanici OST 202 v MČ Košice - Jazero - Bukovecká ul.

Viac TU