OZNAM - celosystémová odstávka tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 15.06. - 16.06.2021 je plánovaná v celom meste celosystémová odstávka dodávky tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní. Opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Dodávku tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody  spoločnosť TEHO obnoví ihneď po nábehu primárneho rozvodu zo strany Teplárne Košice, a.s. v skratke TEKO a.s.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke- KALENDÁR ODSTÁVOK, a zároveň sú zasielané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.