OZNAM - režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

-  dňom 31.05.2021 ukončujeme vykurovaciu sezónu 2020/2021

- v dňoch 29.05. - 31.05.2021 - dodávka ÚK prerušená

- v dňoch 27.05.- 28.05.2021- dodávka ÚK prerušená

- v dňoch 24.05.- 26.05.2021 - dodávka ÚK prerušená

- v dňoch 22.05. - 24.05.2021 - dodávka ÚK prerušená

- dňa 21.05.2021- prerušenie dodávky ÚK

- dňa 20.05.2021 - dodávka ÚK bez prerušenia

- dňa 19.05.2021- dodávka ÚK obnovená od 22:00 hod.

- odo dňa 11.05.2021 - dodávka ÚK prerušená

V prípade zmien budeme verejnosť  o tom informovať na našej web stránke.