Oznam - Havarijná odstávka 5.5.2021

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa 5.5. 2021 od 00:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK v časti mesta Košice.

Jedná sa o lokalitu s ulicami:

Jilemnického

Pajorova

Jesenná

Jarná

Zimná

Československej armády

Komenského

Letná

Jesenná

Strojárenská Rezidencie

Hviezdoslavova

SPŠ strojnícka

Park Angelinum

 

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.