Oznam - Havarijná odstávka 7.1.2021- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 7.1. 2021 od 12:00 hod. z dôvodu havarijnej poruchy na horúcovodnom systéme zo strany nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s. došlo k obmedzeniu  dodávky TÚV a ÚK  vo všetkých lokalitách mesta.  

Porucha bola odstránená a dodávka TÚV a ÚK bola dňa 8.1.2021 od 10:30 hod. obnovená .

Za spôsobené nepríjemnosti sa obyvateľom ospravedlňujeme.