Obchodná verejná súťaž

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje  obchodnú  verejnú súťaž  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom.

 

Viac informácií TU