Obchodná verejná súťaž - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7,  040 01 Košice vyhlasuje druhé kolo obchodnej  verejnej súťaže  na Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom.

Predĺženie termínov  !!

 

Súťažné návrhy možno doručiť osobne alebo poštou v lehote do 03.08.2020 do  14.00 hod.   Lehota na oznámenie výsledkov súťaže je do 12.08.2020.

Viac informácií TU