Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

dňa 18.05.2020 - po odstavení OST v závislosti od vonkajšej teploty bude dodávka ÚK prerušená

Opätovný nábeh dodávky bude  po zmene vývoja počasia.

Verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.