Režim dodávky ÚK - aktualizácia

Režim dodávky ÚK:

- odo dňa 28.10.2019 - dodávka ÚK bez prerušenia,  v automatickej prevádzke v závislosti od vonkajšej teploty do odvolania

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK operatívne regulovaný a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.