OZNAM - prerušenie dodávky ÚK a TÚV

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že z dôvodu mimoriadnej udalosti na objekte výmenníkovej stanice (OST 2779) došlo k prerušeniu dodávky ÚK a TÚV na uliciach

Humenská - 14, 16, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Michalovská - 13, 15, 17
Rožňavská - 15, 17
Rožňavská - 1, 10-ĽŠU, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
 

- aktuálne informácie sú priebežne zverejňované na stránke mesta Košice v časti aktuality: https://www.kosice.sk/sk