OZNAM – začiatok vykurovacej sezóny

OZNAM – začiatok vykurovacej sezóny

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie, začne dňa 20.09.2019 o 00:0hod. s postupným nábehom dodávky tepla ÚK pre  zmluvných odberateľov.

Spoločnosť TEHO, preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno.

Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpokladom, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý.

V dňoch 20.09.2019 – 22.09.2019 - dodávka ÚK bez prerušenia v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu.

V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.