Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 17.05.2019 bude dodávka ÚK prerušená.

O prípadnom obnovení dodávky Vás budeme informovať.