Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na KVP- 4.časť

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice pokračuje v projekte "Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP ".  Práce na modernizácií budú prebiehať na uliciach Cottbuská, Wuppertálska, Titogradská.

Dňa 2.5.2019 bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi diela a v priebehu 20. týždňa sa začne s výkopovými prácami. 

Výsledkom realizácie budú značné úspory pri prevádzke a údržbe rozvodov a úspory v dodávke tepla vďaka výrazne menším tepelným stratám.