Oznam- odstávka dodávky tepla na sídlisku Dargovských hrdinov a sídlisku Ťahanovce

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodného rozvodu 2 x DN500 na Postupimskej ulici bola dňa   06. 12. 2018 od 03:00 hod. prerušená dodávka tepla na 21. etape ( sídlisko Dargovských hrdinov ) a 22. etape ( sídlisko Ťahanovce ) pre všetky OST na uvedených etapách.

Dodávka tepla bude obnovená bez obmedzenia okamžite po vykonaní opravy, predpokladáme najneskôr do 24 hod.

Dôvodom je havarijná oprava poruchy horúcovodného rozvodu nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s.

Za spôsobené nepríjemnosti sa občanom ospravedlňujeme.