Kúpalisko Červená hviezda zatvorené

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO)  oznamuje, že kúpalisko Červená hviezda, Staničné nám. Košice bude odo dňa 20.8. (pondelok) do 23.8. 2018 (štvrtok) mimo prevádzky -  ZATVORENÉ.