OZNAM - Podnájom nebytových priestorov - verejná súťaž

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že podklady k súťaži "Podnájom nebytových priestorov v odovzdávacích staniciach v MČ Košice - Nad Jazerom" sa nachádzajú v sekcii  "Verejnosť" https://www.teho.sk/verejnost/inzercia/inzercia