Voľná pracovná pozícia

Voľná pracovná  pozícia: Údržbár - zvárač  Požadované kvalifikačné a osobnostné predpoklady:

  •  platný certifikát zváracej skúšky STN EN 287-1 111, resp. STN EN 287-1 311,
  •  odborné skúsenosti v oblasti kúrenárstva a vodoinštalatérstva,
  •  vodičský preukaz skupiny B,
  •  dobrý zdravotný stav.

Termín nástupu: IhneďKontaktná osoba:  Ing. Katarína BabilonskáTelefón: 055/ 6007 129Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom možno zasielať elektronicky na e-mailové adresy: teho@teho.sk alebo sekretariat@teho.sk, prípadne poštou na adresu spoločnosti.