OZNAM - havarijná odstávka TÚV nášho dodávateľa

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že v dňoch 07.09.2015 od 00:00 hod. do 11.09.2015 do 24:00 hod. bude odstavená dodávka TÚV pre objekty:

Šafárikova trieda 19, 21

Šafárikova trieda 1, 11-DRS, 17-DRS, 3, 5- DRS, 7, 9, 13, 15

Trieda SNP 74, 76, 78- DRS, 80, 82, 84-DRS

Gudernová 1, 2, 4

Kežmarská 1, 2, 4, 46-MŠ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 38, 40, 42, 44

Gudernova 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Markušova 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Uherová 1, 11-ZUŠ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Nešporova 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28-MŠ

Trieda SNP 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

 Dôvodom je havarijné prerušenie dodávky primárneho média od nášho dodávateľa Tepláreň Košice a.s. v skratke TEKO a.s.