OZNAM - celosystémová odstávka tepla

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v dňoch 16.06.- 18.06.2015 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka dodávky tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, ktoré sú napojené na horúcovodné rozvody, okrem lokalít napájaných z plynových kotolní. Opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke- KALENDÁR ODSTÁVOK, a zároveň sú zasielané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.