OZNAM- vrátenie permanentiek na Mestskú plaváreň

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje všetkým návštevníkom kúpaliska Mestská plaváreň na Rumanovej ulici v Košiciach, ktorí vlastnia permanentky, že tieto môžu vrátiť na kúpalisku v dňoch 10. - 11. 9.2014 (streda, štvrtok) v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod. v pokladni, kde im bude vrátená záloha.