Pool party na Mestskej plavárni

Srdečne Vás pozývame na POOL PARTY,  každý piatok od 15:00 hod. do 20:00 hod. na Mestskej plavárni.