OZNAM- Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 20.5.2014 bude dodávka ÚK prerušená do odvolania.

V dňoch 17.5.- 19.5.2014 bude dodávka ÚK bez prerušenia.