OZNAM - dodávka tepla

Aktuálne TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice neeviduje žiadne obmedzenia v dodávke tepla na svojich tepelnotechnických zariadeniach v meste Košice.