Havarijná odstávka TEKO ukončená

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  oznamuje, že 26. januára 2014, v čase o 03:00 hod. boli ukončené všetky práce na odstraňovaní porúch na horúcovodnom systém a následne TEKO, a.s. obnovila dodávku tepla do sústavy SCZT Košice.