Havarijná odstávka TEKO - výpadok zdroja

VÝPADOK ZDROJA TEKO, A.S.
 
Košice 25. januára 2014 – V čase o 15:54 hod. došlo k rozsiahlej netesnosti na  17. etape – OST 17040, čo neskôr spôsobilo netesnosti na horúcovodnom systéme - 5. Etapa a následne výpadok zdroja TEKO, a.s.
 
Výpadok ÚK a TÚV je  na všetkých OST zásobovaných primárnym médiom z Teplárne Košice.
 
V súčasnosti sa pracuje na odstraňovaní netesnosti a na nábehu TEKO, a.s. Postupné obnovenie dodávok tepla predpokladáme v nočných hodinách. 
 
O nábehu dodávky tepla Vás budeme informovať.