Začalo sa vykurovacie obdobie 2013/2014

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dňa  01.09.2013 začalo vykurovacie obdobie 2013/2014.

Na základe Vyhlášky MHSR č.152/2005  Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa vykurovacie obdobie začína spravidla 1.septembra. V zmysle tejto Vyhlášky začne dodávateľ tepla s vykurovaním, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C, a podľa predpovede vývoja počasia nemožno pre nasledujúce dni očakávať zvýšenie tejto priemernej teploty.

Spoločnosť TEHO preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné  rozvody  v bytových domoch a ventily v byte.  Vlastníkom bytov spoločnosť odporúča, aby  na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že  nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší  a bezproblémový