OZNAM- Režim dodávky ÚK- aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dňa 29.5.2013 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

Dňa 30.5.2013 bude dodávka ÚK prerušená od 10:00 hod. do 20:00 hod.

Dňa 31.5.2013 bude dodávka ÚK odstavená od 7:00 hod.