OZNAM - havarijná odstávka TEKO a.s.

 

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 20.12.2012 od 09:00 hod. bude odstávka ÚK a teplej úžitkovej vody na uliciach:
Baltická 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Bukovecká 1, 2, 3
Kaspická 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bukovecká 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18-oprava obuvi
Čiernomorská 1, 2, 3
Bukovecká 17-ZŠ
Amurská 1, 2, 3, 4, 5, 6
Azovská 1-MŠ, 2, 4, 6
Donská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Levočská 1, 2, 3-veterina, 4, 5
Spišské námestie 1-OC-Branisko, 3-Pošta 12
Amurská 7, 8, 9
Spišské námestie 4-Poliklinika
Dneperská 1-ZŠ, 8-MŠ
Irkutská 1 -ZUŠ
Jenisejská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 43, 45, 47-RD
Irkutská 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
 

 

Dôvodom odstávky je havarijná oprava na  primárnych rozvodoch zo strany nášho dodávateľa tepla TEKO a.s. .

Plánovaný čas odstávky je do 14:00 hod.