OZNAM - Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Od dňa 30.10.2012 bude dodávka ÚK až do odvolania bez prerušenia.

V dňoch 25.10. - 29.10.2012 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

O zmenách režimu Vás bude priebežne informovať na našej stránke.