OZNAM- Celosystémová odstávka tepla

V dňoch 19.6.- 21.6.2012 je v celom meste plánovaná celosystémová odstávka tepla.

Celosystémová odstávka je odstávka primárneho rozvodu (horúcovodu) plánovaná spoločnosťou TEKO a.s. Týka sa všetkých OST, okrem MČ Nad Jazerom. Opakuje sa každý rok a slúži na servis technologického zariadenia.

Všetky informácie o odstávkach sú uvedené na našej stránke- KALENDÁR ODSTÁVOK , a zároveň sú zasielané jednotlivým správcovským spoločnostiam, ktoré majú zabezpečiť informovanosť jednotlivých koncových odberateľov.