OZNAM- Režim dodávky ÚK - aktualizácia

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že po vyhodnotení priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja bude režim dodávky ÚK nasledovný:

Dodávka ÚK zostáva prerušená do 31.5.2012.

V dňoch 22.5.-25.5.2012 bude dodávka ÚK prerušená.

Ďalšie informácie budú uverejňované priebežne na našej stránke.

.