TLAČOVÁ SPRÁVA- Ceny tepla 2012

TEHO UŽ OBDRŽALO CENOVÉ ROZHODNUTIE OD ÚRSO

 

Košice, 17.02.2012 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) už má k dispozícii od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutie o výške cien tepla na rok 2012.

,,Naša spoločnosť obdržala svoje cenové rozhodnutie na rok 2012. Vzhľadom na to, že nakupujeme vyše 97% tepla od štátnej teplárne (TEKO), ktorá podľa medializovaných informácií ohlásila 14 % navýšenie, nemáme inú možnosť, ako toto navýšenie premietnuť do našich cien, avšak nebude to v plnej výške,,- skonštatoval Ing. Juraj Slafkovský, konateľ TEHO

Spoločnosť TEHO účtovala svojim odberateľom faktúry za teplo za mesiac január 2012 ešte v starých cenách, a to napriek tomu, že TEKO jej už účtovala od 1.januára zvýšené ceny.

,,Podľa nášho názoru TEKO nepostupovala v súlade s legislatívou a zvýšené ceny môže účtovať až od dátumu doručenia ich rozhodnutia, teda najskôr od 30. januára 2012. Na základe toho sme si uplatnili   v TEKO reklamáciu.Aby sme aspoň sčasti kompenzovali neúmerný nárast cien pre obyvateľov mesta, nebudeme účtovať maximálne ceny podľa rozhodnutia ÚRSO,,- dodal Juraj Slafkovský.

Celková cena tepla TEHO pre konečných spotrebiteľov sa navýši o 13,3%, a to z 18,5 €/GJ na 21 €/GJ bez DPH. Informácie o konkrétnych cenách sú k dispozícii na www.teho.sk (kliknite SEM), v týchto dňoch o nich spoločnosť informuje svojich odberateľov.

Aktuálne informácie bude TEHO prinášať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, či oznamom v médiách, ako aj prostredníctvom Facebooku.

Ďalšie informácie:

Ing.Juraj Halász – manažér marketingu a vonkajších vzťahov

Mobil  :+421 917 767 749

E-mail:halasz@teho.sk