TLAČOVÁ SPRÁVA - Cenové rozhodnutie

TEHO ZATIAĽ NEOBDRŽALO CENOVÉ ROZHODNUTIE

Košice, 01.02.2012 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) zatiaľ nemá určenú výšku svojich cien tepla na rok 2012.

Spoločnosť Tepláreň Košice (TEKO), a.s. včera (31.01.2012) zverejnila navýšenie cien tepla odobrených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). ÚRSO spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. pre rok 2012 stanovil fixnú zložku ceny tepla na úrovni 99,9254 eur/kW bez DPH a variabilnú zložku ceny tepla URSO na 0,0359 eur/kWh bez DPH, čo predstavuje zvýšenie celkovej ceny tepla asi o 14 %.
,, TEHO zatiaľ neobdržalo svoje cenové rozhodnutie na rok 2012. V prípade, ak dôjde zo strany Teplárne Košice k navýšeniu ceny, vzhľadom na to že od nich nakupujeme vyše 97% tepla, nezostáva nám žiaľ nič iné len ich navýšenie premietnuť do našich cien. Po tom ako obdržíme rozhodnutie o nových cenách tepla, budeme o nich informovať.,, - skonštatoval Ing. Juraj Slafkovský, konateľ TEHO.

 Aktuálne informácie bude TEHO prinášať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, či oznamom v médiách, ako aj prostredníctvom Facebooku. 

Ďalšie informácie: Ing.Juraj Halász – manažér marketingu a vonkajších vzťahov Mobil :+421 917 767 749 E-mail :halasz@teho.sk