OZNAM - Režim dodávky ÚK

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že v zmysle Zákona č.657/2004  o tepelnej energetike a Vyhlášky č.152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa a  po vyhodnotení  priebehu priemerných denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja pristupuje k nasledovnému režimu dodávky ÚK:

Od dňa 5.11.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia až do odvolania.

V dňoch 01. - 04.11.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 25. - 31.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 20. - 24.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 18. - 19.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 15. - 17.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 13. - 14.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V dňoch 11. - 12.10.2011 bude dodávka ÚK bez prerušenia.

V prípade zmeny v režime dodávky ústredného kúrenia bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu alebo oznamom v médiách.