Najväčší distribútor tepla v Košiciach – spoločnosť TEHO - je pripravený spustiť vykurovanie

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO je pripravená začať vykurovanie domácností v Košiciach.

Stane sa tak, ak sa potvrdia predpovede meteorológov, ktorí avizovali, že teploty na území Košíc by mali v priebehu piatka alebo soboty poklesnúť tak, aby splnili podmienky na spustenie vykurovania. Tými sú v zmysle  Vyhlášky MHSR č.152/2005  Z.z., že dodávateľ tepla začne s vykurovaním, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C, a podľa predpovede vývoja počasia nemožno pre nasledujúce dni očakávať zvýšenie tejto priemernej teploty, prípadne je možné začať vykurovať aj na žiadosť  odberateľov  v celých okruhoch jednotlivých odovzdávacích staníc tepla. Dodávky tepla budú spustené v koordinácii so spoločnosťou Tepláreň Košice (TEKO), ktorá pre košické domácnosti  teplo vyrába.

 

Riaditeľ spoločnosti Ing. Juraj Slafkovský už pred začiatkom vykurovacej sezóny avizoval plnú technologickú pripravenosť spoločnosti TEHO na zimnú vykurovaciu sezónu. Zároveň spoločnosť TEHO  opätovne žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné  rozvody  v bytových domoch a ventily v byte.  Vlastníkom bytov spoločnosť odporúča, aby  na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov, pokiaľ tak doteraz už neurobili.

 

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) je najväčší distribútor tepla a výrobca teplej úžitkovej vody na území Košíc.
Prostredníctvom viac ako 200 km sekundárnych rozvodov v sústave centrálneho zásobovania teplom zásobuje viac ako 78 000 košických domácností. Je 100% mestskou spoločnosťou, ktorá okrem dodávok tepla a TÚV prevádzkuje aj Mestskú plaváreň na Rumanovej ulici. TEHO získala a úspešne obhájila tri prestížne certifikáty manažérstva kvality — ISO 9001:2008 pre systém manažérstva kvality, ISO 14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva a OHSAS 18001:2007 pre systém manažérstva BOZP.