Bilancovanie letnej sezóny na Mestskej plavárni

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ukončila dňa 18.09.2011 prevádzku Mestskej plavárne na Rumanovej ulici.

Tak ako každý rok, aj túto letnú sezónu bola Mestská plaváreň najdlhšie otvoreným letným kúpaliskom v Košiciach. Zo 108 dní bolo 18 dní zatvorené kvôli nepriaznivému počasiu. Služby kúpaliska využilo dovedna takmer 39 000 návštevníkov, čo je však najmenej za posledné tri roky práve kvôli nestálym klimatickým podmienkam v mesiacoch jún a august. Kapacita bola maximálne využitá iba 5 dní.

,,Sme radi, že sme dostali veľa pozitívnych ohlasov, či už na útulnosť prostredia, kvalitu vody v bazéne, starostlivo upravenú trávnatú plochu, čistotu kúpaliska, ale aj občerstvenie. Toto bol náš primárny cieľ, ktorému sme pred začiatkom sezóny, ale aj počas nej, venovali maximálnu pozornosť. Vieme však aj o problémoch a nedostatkoch, ktoré sme sa snažili promptne vyriešiť. Prevádzkovanie plavárne považujeme v spolupráci s mestom Košice za službu obyvateľom nášho mesta.,, - povedal Ing. Juraj Slafkovský, konateľ TEHO.

Z ostatných hodnotených ukazovateľov je možné spomenúť, že počet a závažnosť úrazov oproti vlaňajšku klesla. Rovnako tak klesol počet drobných krádeží. Za tie si však často mohli samotní návštevníci, ktorí napriek upozorneniam nechali svoje veci opustené a nevyužili napríklad možnosti úschovy cenností v bezpečnostných skrinkách.

,,O rozsahu investícií na Mestskej plavárni v ďalších rokoch je predčasné hovoriť. Tieto budú koordinované s mestom Košice tak, aby sa poskytol návštevníkom čo najväčší komfort,, - dodal Ing. Slafkovský.

Aktuality o Mestskej plavárni bude TEHO prinášať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, či oznamom v médiách, ako aj prostredníctvom Facebooku.