TEHO je pripravené modernizovať rozvody na Jazere

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ukončila prípravu na I. etapu modernizácie dodávky tepla na sídlisku Nad Jazerom.

 
Spoločnosť TEHO ukončila prípravnú fázu na spustenie projektu náhrady parného systému zásobovania teplom horúcovodným na košickom sídlisku Nad Jazerom. Ten prinesie občanom jedného z najväčších košických sídlisk efektívnejšiu dodávku tepla, keď sa znížia straty v rozvodoch, ktoré dosahujú niekedy až 20 %. Modernizácia je spojená so zmenou technológie, kde TEHO zrekonštruuje 1,8 km primárnych a 9,5 km sekundárnych rozvodov a namiesto 19 veľkých sídliskových odovzdávacích staníc tepla budú vybudované modernejšie a menšie kompaktné odovzdávacie stanice (KOS) priamo v suterénnych priestoroch bytových domov s plne automatickou prevádzkou.

 

,,Tento projekt prinesie pre obyvateľov kvalitnejšie bezpečnejšie dodávky teplej vody, možnosti individuálnej regulácie tepla pre bytové domy, ale predovšetkým preukázateľné úspory tepla na strane spotreby. Celkové náklady na projekt odhadujeme na cca 11 mil. euro, začať by sme chceli hneď na jar 2012, ukončenie projektu by malo byť koncom roka 2014, realizácia prebehne v 3. etapách s minimálnymi odstávkami dodávok teplej vody v letných mesiacoch pre obyvateľov tejto mestskej časti.“   -  zdôraznil Ing. Juraj Slafkovský, konateľ spoločnosti TEHO.

 

TEHO má od bytových domov súhlasy s umiestnením odovzdávacích staníc a uzatvorené nájomné zmluvy. Servis novej technológie bude zabezpečovaný aj naďalej v réžii a na náklady TEHO.

 

,,Naša spoločnosť je pripravená na realizáciu, hotové sú projekty, je zabezpečené financovanie celej akcie, čakáme iba na stavebné povolenie, ktorého vydanie je podmienené doložením dokladov zo strany nášho partnera v projekte, ktorým je spoločnosť Tepláreň Košice, a.s.(TEKO). Len dúfame, že privatizačný proces v TEKO nezabrzdí túto už dlhšiu dobu pripravovanú investíciu,,- konštatoval na záver Juraj Slafkovský .