Začala sa vykurovacia sezóna 2011/2012

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že od 01.09.2011 začala vykurovacia sezóna 2011/2012.

 
Na základe Vyhlášky MHSR č.152/2005  Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa sa vykurovacia sezónna začína spravidla 1.septembra. V zmysle tejto Vyhlášky začne dodávateľ tepla s vykurovaním, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C, a podľa predpovede vývoja počasia nemožno pre nasledujúce dni očakávať zvýšenie tejto priemernej teploty.

 

Spoločnosť TEHO preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné  rozvody  v bytových domoch a ventily v byte.  Vlastníkom bytov spoločnosť odporúča, aby  na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek sa docieli, že  nábeh ústredného kúrenia bude čo najkratší  a bezproblémový.

,,V letnom období sme realizovali údržbu a opravy tepelno-technických zariadení v zmysle legislatívy tak, aby boli zabezpečené bezpečné a spoľahlivé dodávky tepla počas vykurovacej sezóny. Predovšetkým vo vlastnom záujme by mali správcovia domovpreveriť stav vnútorných stupačkových rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné  armatúry, ktoré sú často pri nábehu ústredného kúrenia zatvorené. Je nutné zabezpečiť, aby systém precirkuloval. Dodávka tepla začne po naplnení vonkajších klimatických podmienok v zmysle Vyhlášky, resp. podľa požiadaviek odberateľov na jednotlivých okruhoch výmenníkových staníc.,, - zdôraznil Ing.Slafkovský, konateľ spoločnosti.