OZNAM- prerušenie dodávky TÚV - havária TEKO

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice oznamuje, že dňa 02.08.2011 bude odstávka teplej úžitkovej vody .

Dôvodom je havarijná odstávka primárneho média zo strany TEKO a.s.

Odstávka dodávanej TÚV bude na uliciach :

Lesnícka 1 – 35 nepárne čísla

Tr. SNP 3 – 33 nepárne čísla

Obchodná 2 – 16 párne čísla

Ondavská 1 – 19 nepárne čísla

Považská 2 – 36 párne čísla

Inžinierska 4 – 22 párne čísla

Laborecká 6 – 14 párne  čísla + MŠ

Poľovnícka 4 – 10 párne čísla

Zuzkin park - MŠ

Považská -  ZŠ

Inžinierska - ZŠ

 

Predpokladaný čas odstávky je od 8:00 hod. do 15:00 hod.