Ukončenie vykurovacieho obdobia 2010/2011

Spoločnosť TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) ukončila vykurovacie obdobie 2010/2011 v zmysle Zákona č.657/2004 Z.z. a Vyhlášky č.152/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Vykurovacia sezóna sa začala 8.9.2010, skôr ako v sezóne 2009/2010, nakoľko prišlo ku nečakanému ochladeniu a splneniu podmienok, pri ktorých musí dodávateľ (TEHO) začať s dodávkou tepla. To sa odzrkadlilo aj v počte vykurovacích dní, ktorých bolo v práve ukončenej sezóne 232. Oproti predchádzajúcej sezóne, keď ich bolo len 213, je to nárast o 8,9%.

Prerušované dodávky tepla počas vykurovacej sezóny boli v dňoch 25.9.-27.9.2010 a 26.4.-1.5.2011, pričom na základe vývoja vonkajších teplôt došlo od 11.5.2011 ku predbežnému ukončeniu vykurovacej sezóny.

Dodávky tepla boli realizované prostredníctvom 296 odovzdávacích staníc tepla a 16 plynových kotolní. Boli splnené všetky kritéria Vyhlášky č.316/2008 Z.z. čo sa týka plynulosti a kvality dodávok tepla pre zmluvných odberateľov.