OZNAM - PRERUŠENIE DODÁVKY TÚV - havária TEKO

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje svojim odberateľom, že dnes o 4:00 hod. došlo k prerušeniu dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV)  čiastočne na ulici Jilemnického, Zimná, Pajorova, Komenského, park Angelinum, Hviezdoslavova, Československej armády, Strojárenská, Jesenná, Jarná, Letná.

 

Dôvodom je havária na rozvodoch v správe Teplárne Košice, a.s.(TEKO).

Podľa informácií od spoločnosti TEKO je predpokladaný termín ukončenia prác na havárií dnes približne o 23:00 hod.

 

V prípade zmeny v režime dodávky TÚV bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu či oznamom v médiách.