OZNAM - Prerušenie dodávky TÚV

Košice 23. mája 2011 - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) oznamuje, že dnes o 14:00 hod. došlo ku výpadku dodávky teplej úžitkovej vody (TÚV) na Miškoveckej ulici č.14-19 na sídlisku Železníky.

Dôvodom je havária na rozvodoch vody zapríčinená dodávateľom - Východoslovenská vodárenská spoločnoť, a.s. Košice. Predpokladaný termín ukončenia prác na havárií je podľa VVS a.s. približne dnes o 19:00 hod.
V prípade zmeny v režime dodávky TÚV bude TEHO operatívne informovať prostredníctvom svojej webstránky www.teho.sk, dispečingu či oznamom v médiách.